Gå til innhold
Tid

18.01.2022 kl. 15:00

18.01.2022 kl. 17:00

Sted

Tjeldsund folkebibliotek

I hele 2022 skal vi feire frivilligheten – Norges største lagarbeid – og få enda flere med på laget. Målsettingene for året er å bidra til økt deltakelse og mangfold, øke kunnskapen og å synliggjøre frivillig sektors viktige bidrag til samfunnet.