Gå til innhold
 • Det er gratis å låne på biblioteket
 • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier har andre lånetider.
  • Bøker, lydbøker, musikk : 28 dager
   Film: 7 dager
   Språkkurs: 56 dager
   Tidsskrifter: 14 dager
   Hurtiglån (nytt, spesielt etterspurt materiale): 7 dager
 • Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket.Ansvar og brudd på regler
 • Foresatte er økonomisk ansvarlig for barn under 18 år
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes ved å kjøpe samme bok eller materiell.
 • Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett